مضرات و منافع اجتماعی صیغه و ازدواج موضوع: ازدواج تاریخ انتشار: 2013-07-09 | بازدید: 2509


مضرات و منافع اجتماعی صیغه و ازدواج

 

1ـ قانون گذارِ ازدواج دینی خالق هستی است و سنت آن را هم پیامبرش  چون پیام آوران گذشته پیاده کرده است.

 صیغه مذهبی امروز،سنت جاهلیتِ قبل از اسلام بود و علمای مذهب بعد از اسلام آن را رسمیت دادند.

2ـ درقانون ازدواج دینی، مرد مکلّف می شودکه ابتدابه یک زن اکتفاکند  ، وسپس در شرایطی سخت مــی گوید می توانی تا چهار ازدواج داشته باشی . ( نساء/14) در متعه (صیغه مذهبی) برای زن محدودیتی وجود ندارد

3 ـ در قانون ازدواج الهی،نفقه چون غذا،مسکن، لباس برعهده مرد است .

(بقره /5)درحالی که در قانون صیغه مذهبی ، چنین مسؤلیتی به مرد سپرده نشده است.

4 ـ در ازدواج دینی قوانین ارث مطرح است ، در صیغه مذهبی ارث بی معناست .

5 ـ در ازدواج دینی مسئله نسل و مسئولیت فرزند شرط است ، در صیغه مذهبی چنین قوانینی حاکم نیست .

6 ـ عدالت در ازدواج دینی میدان وسیعی دارد  در صیغه مذهبی چون با هم زندگی نمی کنند عدالت بی معناست .

7 ـ در قوانین ازدواج دینی طلاق هست(طلاق/1) در صیغه مذهب چنین قانونی نیست .

8 ـ در قوانین ازدواج دینی مرد مسلمان نمی تواند با مشرک ، کافر ، زانی ازدواج کند(بقره/221) در صیغه و زنا این حرفها معنا ندارد .

9 ـ در ازدواج دینی اگر طلاق پیش آمد و زن بار دار بود نفقهِ زن تا پایان حمل و بچه پس از حمل بر عهده مرد است ، در صیغه مذهبی پس از رفتن زن همه چیز تمام است.

10 ـ در ازدواج دینی مرد مکلّف است قبل از مباشرت نصف مهریه زن را بپردازد و پس از آن تمام مهر را ، ولی در صیغه مذهبی  همان مبلغ اوّلیه کافی است .

11 ـ ازدواج دردین به معنی پیوند،گره،وضمانت است ودو طرف به قصدزوجیت دائم حاضر می شوند،در «صیغه» یا زنای مذهبی قیدزمانی برای زن نیست اومی تواند بی نهایت به صیغه برود.

12 ـ در قانون ازدواج زن متوفی نفقه می بردولی درصیغه چنین قانونی نیست .

13 ـ در ازدواج دینی ، محبت و ترحم پیش می آید که می فرماید:

در دوران کهولت یارو یاور یکدیگرند(بقره/183).

در حالیکه زن صیغه ای در دوران پیری و بی سرپرستی منفور اجتماع می شود .

ای پدر:اختلاف در نقل احادیث در باره صیغه و مغایرت آن با آیات قرآن ما را بر آن می دارد که حکم خدا را ارجح بدانیم ، اکنون یک میلیارد از مسلمانان جهان روشی جز به ازدواج دائم ندارند وصیغه را بـــدعت و حرام می دانند،جزشیعه که بوئی ازعفت و حیا نبرده وعزتِ همسرداری و شریک بقای نسل را از زن گرفته!

سرانجام اینکه صیغه؛ یعنی:خود فروشی زن مسلمان و متأسفانه وسیله ای جهت اطفاء شهوت پیروان شیطان و زیر سوال بردن فرهنگ اسلامی است .

ای پدر :  همه احکام دینی در پیام خدا حکایت از تکامل آدمی در پناه داشتن یک زندگی پاک و اخلاقی می کند و پیام آور او نمونه و الگوی مسلمانی بود ، که 9بار ازدواج داشت و هیچ روایت و حدیثی در تاریخ نقل نشده که با نزول آیه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم ) پیامبر خدا (ص) حلالیت صیغه را اعلام کرده باشد.

متإسفانه در جامعه مذهبی شما ، بر مبنای چنین عقیده ای عفت و حیا روبه نابودی می رود و تمایل به سمت ازدواج کم و شخصیت زن وسیله ای جهت اطفاء شهوت مرد القاء شده ، و اکنون که متعه یـا صـیغه جـنبه قـانونی بـه خود گرفته !

آیا می توان پـرسید چـرا بـا عمل به این قانون الهی جامعه تان را فساد فرا گرفته ؟

 واگر اینجا یک جامعه سنی مذهب بود می گفتید ، چون سنی ها صیغه ندارند جامعه شان به سوی فساد رفتهاست!

پس چرا جامعه شیعه مذهب با شکست مواجه شده ؟!

آمار خبر گزاری مهردر 28 آبان در روزنامه « ایران زنان» سال دهم شماره 2996 مورخه 1383 می نویسد : 10 هزار کودک از ازدواجهای ثبت نشده یا موقّت متولّد شده که فاقد شناسنامه هستند ولی مدیرکل سازمان بهزیستی این تعداد را 8 هزار نفر اعلام کرد!

ای پدر:اگر مجوز ایجاد محله بدنام را هم صادر کرده بودید بازهم شاهدچنین فاجعه ای نبودیم !

اکنون به نظر شما این فحشا نیست ؟!

آیا این فرهنگ کوچک کردن وخوار شمردن زن نیست ؟!

آیا انصافاً می توان این قانون را به خدا نسبت داد؟!

چرا به نام دین و خدا ؟!

اگر به خدا هم معتقد نبودید، این بینش مخالف وجدان انسانی است.

 

 

سایت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

 

 

    منبع: سايت نوار اسلام