کسی که در لب هایش زخم باشد چگونه وضوء بگیرد؟
کسی که در لب هایش زخم باشد چگونه وضوء بگیرد؟ فتوا دهنده: الإسلام سؤال وجواب موضوع: طهارت تاریخ انتشار: 2013-12-27 | بازدید: 3324
 

 

مدت شش سال است که مشکل پوستی در لبهایم دارم، اگر آب به آن برخورد کند بسیار ترک برمی دارد و رنگ آن به سیاه می گراید، و لذا وضوء گرفتن برایم سخت شده است، آیا می توانم بجای آن تیمم بگیرم؟

 

الحمدلله،

از الله متعال مسئلت داریم بیماری شما را شفا بفرماید و سلامتی کامل را بازیابید.

اگر استفاده از آب به لب شما آسیب برساند، در آنصورت برای طهارت باید تا آنجا که مقدور است صورت خود را بشوئید بدون آنکه آب به لب ها برخورد کند، سپس بقیه اعضای وضوء را هم بشوئید، آنگاه به دلیل نشستن لب ها و ترک مضمضه بایستی تیمم بگیرید، البته می توانید قبل از وضوء هم تیمم گرفت. اما نگرفتن وضوء و اکتفاء به تیمم جایز نیست، بلکه باید بین هر دو را جمع ببندید؛ اعضایی که با آب آسیب نمی بینند را بشوئید و بجای شستن اعضائی که از برخورد آب آسیب می بینند یک بار تیمم کنید.

همین قضیه در مورد غسل کردن نیز صدق می کند و قابل اجراست؛ یعنی تاجائیکه مقدور است بدن شسته شود و محلی که شستن آن ترک شده باشد بجای آن یک بار تیمم گرفته شود.

برای تیمم : دوکف دستش را بر زمین زند و در آنها فوت کرده و سپس با آنها صورت و سپس دو کف دستش را مسح کند.

علامه ابن عثیمین می گوید : «هرگاه شخصی زخمی را در اعضای طهارت یافت، چند حالت برای آن وجود دارد :

حالت اول : زخم مکشوف است (باند پیچی نشده) و شستن آن نیز ضرری وارد نمی سازد، در این حالت شستن آن واجب است.

حالت دوم : زخم مکشوف است و شستن به أن ضرر می رساند ولی مسح آن بدون ضرر است، در این حالت شستن واجب نیست ولی مسح آن واجب می شود.

حالت سوم : زخم مکشوف است و شستن و مسح به آن ضرر می رسانند، در این حالت باید بجای آن عضو زخمی، تیمم بگیرد و ضمنا بقیه اعضای وضوء را بشوید.

حالت چهارم : زخم به دلیل نیاز بوسیله ی باند و پانسمان بسته شده است، در این حالت بر روی باند یا پانسمان مسح می شود و لازم به شستن آن عضو نیست و سپس وضویش را کامل کند، و تیمم لازم نیست» " فتاوی أرکان الإسلام" (1/234).

و علامه ابن باز می گوید : «هرگاه بر عضوی از اعضای وضوء جراحتی وجود داشت که امکان شستن و یا مسح آن (با دست تر) وجود نداشت، یعنی اینکار منجر به افزایش جراحت یا تاخیر در بهبودی شود، پس بر این شخص واجب است تیمم کند، هرگاه وضوء گرفت و عضو مجروح را ترک کرد و سپس داخل نماز شد و در اثنای آن بیاد آورد که تیمم نکرده، باید (نمازش را قطع و) تیمم گرفته و از نو نماز بخواند..» "مجموع فتاوی الشیخ ابن باز" (10/197).

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

 

    منبع: سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت (IslamPP.Com)

 

نصیحت و حکمت

قال یعقوب بن المسیب: دخل المطلب بن حنظب علی سعید بن المسیب فی مرضه وهو مضطجع فسأله عن حدیث، فقال: أقعدونی فأقعدوه، قال: «إنی أکره أن أحدث حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا مضطجع». الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

یعقوب پسر مسیب می گوید: مطلب بن حنظب به عیادت سعید بن مسیب رفت و دید که او بر پهلو خوابیده است، مطلب از وی درباره حدیثی پرسید، سعید گفت: مرا بنشانید، او را نشاندند، سپس فرمود: «من ناپسند می دانم که در حالت خوابیده حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بازگو نمایم».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.