رفتن به عمره به جای کسی فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: حج و عمره تاریخ انتشار: 2013-09-30 | بازدید: 810
 

 

آیا رفتن به عمره به جای کسی جائز است؟

 

    منبع: