اول با پا به سجده برویم یا با دست؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: نماز تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 1232
 

 

اول با پا به سجده برویم یا با دست؟

 

    منبع: