غسل واجب برای زنان کدام است فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: طهارت تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 949
 

 

غسل واجب برای زنان کدام است

 

    منبع: