دروغ درباره دشمنی بین حضرت علی و حضرت عایشه(رضی الله عنهما) فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: ردود و شبهات تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 2939
 

 

دروغ درباره دشمنی بین حضرت علی و حضرت عایشه(رضی الله عنهما)

 

    منبع: