حکم دخترانی که بی حجاب به نماز جمعه می روند؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: نماز جمعه و عید تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 3012
 

 

حکم دخترانی که بی حجاب به نماز جمعه می روند؟ 

 

    منبع: