حکم رقصیدن زن در مجلس زنانه فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: بانوان و حجاب تاریخ انتشار: 2013-10-08 | بازدید: 3440
 

 

حکم رقصیدن زن در مجلس زنانه

 

    منبع: