چرا عبادت غیر خدا جایز نیست؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: توحید تاریخ انتشار: 2013-10-09 | بازدید: 3564
 

 

چرا عبادت غیر خدا جایز نیست؟

 

    منبع: