منظور از آیات 28 تا 34 سوره احزاب و حدیث کسا فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: ردود و شبهات تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1584
 

 

منظور از آیات 28  تا 34 سوره احزاب و حدیث کسا

 

    منبع: