چرا اگر در روز جمعه به رکعت آخر برسیم، باید تا چهار رکعت ادامه بدهیم؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: نماز جمعه و عید تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1801
 

 

اگر در روز جمعه به رکعت آخر برسیم، باید تا چهار رکعت ادامه بدهیم؟چرا؟

 

 

    منبع: