آیا جایز است یک تازه مسلمان به رسوم دینی گذشته اش به خاک سپرده شود؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: احکام جنازه تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1806
 

 

آیا جایز است یک تازه مسلمان به رسوم دینی گذشته اش به خاک سپرده شود؟

 

    منبع: