اولوالامر مسلمین چه کسی است؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: سیاست شرعی تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 2284
 

 

اولوالامر مسلمین چه کسی است؟

 

    منبع: