آیا جراحی پلاستیک جایز است؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: فتاوای معاصر - پزشکی تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1615
 

 

آیا جراحی پلاستیک جایز است؟

 

    منبع: