برپایی رسم و رسوم اجتماعی فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: آداب و اخلاق تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 1941
 

 

آیا رسم و رسوم اجتماعی بدعت است؟

 

    منبع: