مقایسه حکومت اسلامی با ولایت فقیه فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: سیاست شرعی تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 3119
 

 

مقایسه حکومت اسلامی با ولایت فقیه

 

    منبع: