آیا یک مسیحی در چنین زمانی به بهشت می رود؟ فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: بهشت و جهنم تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 3003
 

 

آیا یک مسیحی در چنین زمانی به بهشت می رود؟

 

 

    منبع: