توصیه هایی در مورد باتقوا بودن فتوا دهنده: استاد عبدالفتاح خدمتی موضوع: امر به معروف و نهی از منکر تاریخ انتشار: 2013-10-14 | بازدید: 2842
 

 

توصیه هایی در مورد باتقوا بودن

 

    منبع: