وظیفه کسی که سخنان سخن چین را می شنود
وظیفه کسی که سخنان سخن چین را می شنود سخنران: عبدالقادر ترشابی | مجموعه: در پرتو کتاب و سنت موضوع: متفرقه | مدت زمان: 00:14:09 تاریخ انتشار: 2013-10-25 | بازدید: 263 | دانلود صدا: 107 | حجم فایل صوتی: 1.62MB

 

 

 وظیفه کسی که سخنان سخن چین را می شنود

 

نصیحت و حکمت