سؤال و جواب
 • سؤال و جواب
  سخنران: استاد عبدالفتاح خدمتی
  تاریخ انتشار: 2013-08-08   |   بازدید: 5516
 • سؤال و جواب (34)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.08 M | تعداد دانلود: 127 | بازدیذ: 318

 • سؤال و جواب (33)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.95MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 292

 • سؤال و جواب (32)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.92MB | تعداد دانلود: 140 | بازدیذ: 293

 • سؤال و جواب (31)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.11MB | تعداد دانلود: 136 | بازدیذ: 381

 • سؤال و جواب (30)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.01MB | تعداد دانلود: 140 | بازدیذ: 304

 • سؤال و جواب (29)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.32 M | تعداد دانلود: 158 | بازدیذ: 316

 • سؤال و جواب (28)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.05 M | تعداد دانلود: 138 | بازدیذ: 312

 • سؤال و جواب (27)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.15 M | تعداد دانلود: 132 | بازدیذ: 272

 • سؤال و جواب (26)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.87 M | تعداد دانلود: 148 | بازدیذ: 302

 • سؤال و جواب (25)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.10 M | تعداد دانلود: 136 | بازدیذ: 277

 • سؤال و جواب (24)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.93 M | تعداد دانلود: 148 | بازدیذ: 317

 • سؤال و جواب (23)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.98 M | تعداد دانلود: 146 | بازدیذ: 301

 • سؤال و جواب (22)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.95 M | تعداد دانلود: 156 | بازدیذ: 355

 • سؤال و جواب (21)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.31 M | تعداد دانلود: 151 | بازدیذ: 326

 • سؤال و جواب (20)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.99 M | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 336

 • سؤال و جواب (19)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.86 M | تعداد دانلود: 139 | بازدیذ: 306

 • سؤال و جواب (18)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.17 M | تعداد دانلود: 147 | بازدیذ: 308

 • سؤال و جواب (17)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.05 M | تعداد دانلود: 143 | بازدیذ: 341

 • سؤال و جواب (16)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.14 M | تعداد دانلود: 142 | بازدیذ: 307

 • سؤال و جواب (15)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.38 M | تعداد دانلود: 137 | بازدیذ: 307

 

نصیحت و حکمت

ذم صوفیه از سوی امام شافعی رحمه الله تعالی..

قال ابن الجوزی ( تلبیس إبلیس : 447 ) : وبإسناد عن یونس بن عبد الأعلی قال : سمعت الشافعی یقول: «لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا یأتی الظهر حتی یصیر أحمق». وعنه أیضاً أنه قال : ما لزم أحد الصوفیة أربعین یوماً فعاد عقله إلیه أبداً». اهـ.

امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" از امام شافعی رحمه الله نقل می کند که فرمود: « اگر کسی در اول روز صوفی شود هنوز ظهر آن روز نرسیده که او احمق گشته است». و باز از او نقل کرده که فرمود: «هر کس چهل روز با صوفیان بنشیند هرگز عقلش به جا نمی ماند».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.