سؤال و جواب
 • سؤال و جواب
  سخنران: استاد عبدالفتاح خدمتی
  تاریخ انتشار: 2013-08-08   |   بازدید: 5514
 • سؤال و جواب (14)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.53 M | تعداد دانلود: 146 | بازدیذ: 269

 • سؤال و جواب (13)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.90 M | تعداد دانلود: 142 | بازدیذ: 290

 • سؤال و جواب (12)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.23 M | تعداد دانلود: 152 | بازدیذ: 286

 • سؤال و جواب (11)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.41 M | تعداد دانلود: 145 | بازدیذ: 334

 • سؤال و جواب (10)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.02 M | تعداد دانلود: 144 | بازدیذ: 331

 • سؤال و جواب (9)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.60 M | تعداد دانلود: 147 | بازدیذ: 326

 • سؤال و جواب (8)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.60 M | تعداد دانلود: 139 | بازدیذ: 335

 • سؤال و جواب (7)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.60 M | تعداد دانلود: 132 | بازدیذ: 323

 • سؤال و جواب (6)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.16 M | تعداد دانلود: 146 | بازدیذ: 316

 • سؤال و جواب (5)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.04 M | تعداد دانلود: 171 | بازدیذ: 334

 • سؤال و جواب (4)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.15 M | تعداد دانلود: 157 | بازدیذ: 317

 • سؤال و جواب (3)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.14 M | تعداد دانلود: 169 | بازدیذ: 369

 • سؤال و جواب (2)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.84 M | تعداد دانلود: 151 | بازدیذ: 317

 • سؤال و جواب (1)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4,94 M | تعداد دانلود: 146 | بازدیذ: 338

 

نصیحت و حکمت

ـ « من کتم سره کانت الخیرة فی یدیه».

«هر کس راز خود را بپوشاند، زمام خیر به دست اوست».

ـ «من عرض نفسه للتهمة فلا یلومن من أساء به الظن».

«هر کس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را سرزنش نکند».

ـ «علیک بإخوان الصدق تعش فی أکنافهم فإنهم زینة فی الرخاء وعدة فی البلاء».

« برای خود برادران نیکی جهت مجالست برگزین، چرا که آنها باعث زینت تو در روزهای خوش و پشتوانه ات در روزهای ناگوار، خواهند بود».

‏منبع: "تاریخ دمشق" (44/359) و "التاریخ الاسلامی" (20/270)‏.

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.