سؤال و جواب
 • سؤال و جواب
  سخنران: استاد عبدالفتاح خدمتی
  تاریخ انتشار: 2013-08-08   |   بازدید: 5517
 • سوال و جواب(265)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 7.47MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 368

 • سوال و جواب (253)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.20MB | تعداد دانلود: 158 | بازدیذ: 322

 • سوال و جواب (252)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.86MB | تعداد دانلود: 163 | بازدیذ: 359

 • سوال و جواب (251)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.96MB | تعداد دانلود: 162 | بازدیذ: 322

 • سوال و جواب (250)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.09MB | تعداد دانلود: 163 | بازدیذ: 339

 • سوال و جواب (249)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.58MB | تعداد دانلود: 151 | بازدیذ: 342

 • سوال و جواب (248)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.14MB | تعداد دانلود: 140 | بازدیذ: 322

 • سوال و جواب (247)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.33MB | تعداد دانلود: 153 | بازدیذ: 339

 • سوال و جواب (246)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.89MB | تعداد دانلود: 167 | بازدیذ: 367

 • سوال و جواب (245)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.01MB | تعداد دانلود: 153 | بازدیذ: 336

 • سوال و جواب (244)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.90MB | تعداد دانلود: 163 | بازدیذ: 322

 • سوال و جواب (243)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.7MB | تعداد دانلود: 156 | بازدیذ: 327

 • سوال و جواب (242)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.99MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 363

 • سوال و جواب (241)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.13MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 350

 • سوال و جواب (240)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.0MB | تعداد دانلود: 174 | بازدیذ: 353

 • سوال و جواب (239)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.55MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 386

 • سوال و جواب (238)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 19.2MB | تعداد دانلود: 159 | بازدیذ: 360

 • سوال و جواب (237)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.29MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 364

 • سوال و جواب (236)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.1MB | تعداد دانلود: 163 | بازدیذ: 314

 • سوال و جواب (235)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.2MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 375

 

نصیحت و حکمت

عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه، قال: «قال لی معاویة رضی الله تعالی عنه: أنت علی ملة علی؟ قلت: ولا علی ملة عثمان، أنا علی ملة رسول الله صلی الله علیه وسلم».

عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمود: «معاویه رضی الله عنه به من گفت: آیا تو بر راه و روش علی هستی؟ گفتم: خیر من نه بر راه علی هستم و نه بر راه و سنت عثمان، بلکه من بر راه و سنت رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستم».

الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.