سؤال و جواب
 • سؤال و جواب
  سخنران: استاد عبدالفتاح خدمتی
  تاریخ انتشار: 2013-08-08   |   بازدید: 5511
 • سوال و جواب (234)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.2MB | تعداد دانلود: 161 | بازدیذ: 339

 • سوال و جواب (233)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.82MB | تعداد دانلود: 144 | بازدیذ: 361

 • سوال و جواب (232)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.85MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 387

 • سوال و جواب (231)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.2MB | تعداد دانلود: 146 | بازدیذ: 356

 • سوال و جواب (230)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.82MB | تعداد دانلود: 157 | بازدیذ: 365

 • سوال و جواب (229)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.3MB | تعداد دانلود: 159 | بازدیذ: 362

 • سوال و جواب (228)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.58MB | تعداد دانلود: 159 | بازدیذ: 380

 • سوال و جواب (227)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.13MB | تعداد دانلود: 155 | بازدیذ: 373

 • سوال و جواب (226)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.01MB | تعداد دانلود: 173 | بازدیذ: 340

 • سوال و جواب (225)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.26MB | تعداد دانلود: 149 | بازدیذ: 356

 • سوال و جواب (224)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.03MB | تعداد دانلود: 143 | بازدیذ: 337

 • سوال و جواب (223)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.00MB | تعداد دانلود: 155 | بازدیذ: 319

 • سوال و جواب (222)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.62MB | تعداد دانلود: 159 | بازدیذ: 344

 • سوال و جواب (221)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.20MB | تعداد دانلود: 146 | بازدیذ: 330

 • سوال و جواب (220)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.01MB | تعداد دانلود: 142 | بازدیذ: 315

 • سوال و جواب (219)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.63MB | تعداد دانلود: 155 | بازدیذ: 332

 • سوال و جواب (218)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 3.99MB | تعداد دانلود: 156 | بازدیذ: 335

 • سوال و جواب (217)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.21MB | تعداد دانلود: 139 | بازدیذ: 299

 • سوال و جواب (216)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 3.29MB | تعداد دانلود: 167 | بازدیذ: 355

 • سوال و جواب (215)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.16MB | تعداد دانلود: 148 | بازدیذ: 328

 

نصیحت و حکمت

ـ « من کتم سره کانت الخیرة فی یدیه».

«هر کس راز خود را بپوشاند، زمام خیر به دست اوست».

ـ «من عرض نفسه للتهمة فلا یلومن من أساء به الظن».

«هر کس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را سرزنش نکند».

ـ «علیک بإخوان الصدق تعش فی أکنافهم فإنهم زینة فی الرخاء وعدة فی البلاء».

« برای خود برادران نیکی جهت مجالست برگزین، چرا که آنها باعث زینت تو در روزهای خوش و پشتوانه ات در روزهای ناگوار، خواهند بود».

‏منبع: "تاریخ دمشق" (44/359) و "التاریخ الاسلامی" (20/270)‏.

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.