سؤال و جواب
 • سؤال و جواب
  سخنران: استاد عبدالفتاح خدمتی
  تاریخ انتشار: 2013-08-08   |   بازدید: 5518
 • سوال و جواب (194)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.68MB | تعداد دانلود: 162 | بازدیذ: 330

 • سوال و جواب (193)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.20MB | تعداد دانلود: 139 | بازدیذ: 304

 • سوال و جواب (192)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.13MB | تعداد دانلود: 144 | بازدیذ: 316

 • سوال و جواب (191)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.85MB | تعداد دانلود: 158 | بازدیذ: 328

 • سوال و جواب (190)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.86MB | تعداد دانلود: 133 | بازدیذ: 338

 • سوال و جواب ( 189)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.16MB | تعداد دانلود: 135 | بازدیذ: 371

 • سوال و جواب ( 188)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.57MB | تعداد دانلود: 149 | بازدیذ: 360

 • سوال و جواب (187)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.20MB | تعداد دانلود: 156 | بازدیذ: 348

 • سوال و جواب (186)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.01MB | تعداد دانلود: 157 | بازدیذ: 309

 • سوال و جواب (185)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.16MB | تعداد دانلود: 167 | بازدیذ: 336

 • سوال و جواب (184)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.90MB | تعداد دانلود: 157 | بازدیذ: 334

 • سوال و جواب (184)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.90MB | تعداد دانلود: 152 | بازدیذ: 343

 • سوال و جواب (183)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.98MB | تعداد دانلود: 156 | بازدیذ: 315

 • سوال و جواب (182)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.85MB | تعداد دانلود: 153 | بازدیذ: 328

 • سوال و جواب (181)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.11MB | تعداد دانلود: 159 | بازدیذ: 331

 • سوال و جواب (180)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.02MB | تعداد دانلود: 129 | بازدیذ: 338

 • سوال و جواب (179)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 5.04MB | تعداد دانلود: 145 | بازدیذ: 341

 • سؤال و جواب (178)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.75MB | تعداد دانلود: 143 | بازدیذ: 309

 • سؤال و جواب (177)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.62MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 315

 • سؤال و جواب (176)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.90MB | تعداد دانلود: 158 | بازدیذ: 327

 

نصیحت و حکمت

ذم صوفیه از سوی امام شافعی رحمه الله تعالی..

قال ابن الجوزی ( تلبیس إبلیس : 447 ) : وبإسناد عن یونس بن عبد الأعلی قال : سمعت الشافعی یقول: «لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا یأتی الظهر حتی یصیر أحمق». وعنه أیضاً أنه قال : ما لزم أحد الصوفیة أربعین یوماً فعاد عقله إلیه أبداً». اهـ.

امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" از امام شافعی رحمه الله نقل می کند که فرمود: « اگر کسی در اول روز صوفی شود هنوز ظهر آن روز نرسیده که او احمق گشته است». و باز از او نقل کرده که فرمود: «هر کس چهل روز با صوفیان بنشیند هرگز عقلش به جا نمی ماند».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.