سؤال و جواب
 • سؤال و جواب
  سخنران: استاد عبدالفتاح خدمتی
  تاریخ انتشار: 2013-08-08   |   بازدید: 5512
 • سؤال و جواب (175)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 3.60MB | تعداد دانلود: 140 | بازدیذ: 317

 • سؤال و جواب (174)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.18MB | تعداد دانلود: 139 | بازدیذ: 326

 • سؤال و جواب (173)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 1.26MB | تعداد دانلود: 147 | بازدیذ: 316

 • سؤال و جواب (172)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 11.1MB | تعداد دانلود: 155 | بازدیذ: 320

 • سؤال و جواب (171)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.95MB | تعداد دانلود: 149 | بازدیذ: 311

 • سؤال و جواب (170)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 6.90MB | تعداد دانلود: 123 | بازدیذ: 351

 • سؤال و جواب (169)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 4.02MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 343

 • سؤال و جواب (168)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.98MB | تعداد دانلود: 144 | بازدیذ: 324

 • سؤال و جواب (167)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.0MB | تعداد دانلود: 157 | بازدیذ: 325

 • سؤال و جواب (166)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.3MB | تعداد دانلود: 158 | بازدیذ: 312

 • سؤال و جواب (165)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.70MB | تعداد دانلود: 151 | بازدیذ: 324

 • سؤال و جواب (164)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.3MB | تعداد دانلود: 145 | بازدیذ: 322

 • سؤال و جواب (163)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 8.53MB | تعداد دانلود: 147 | بازدیذ: 345

 • سؤال و جواب (162)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.73MB | تعداد دانلود: 167 | بازدیذ: 318

 • سؤال و جواب (161)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.61MB | تعداد دانلود: 154 | بازدیذ: 327

 • سؤال و جواب (160)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.41MB | تعداد دانلود: 151 | بازدیذ: 282

 • سؤال و جواب (159)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 7.64MB | تعداد دانلود: 143 | بازدیذ: 331

 • سؤال و جواب (158)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 10.4MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 323

 • سؤال و جواب (157)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 9.78MB | تعداد دانلود: 144 | بازدیذ: 305

 • سؤال و جواب (156)

  موضوع: فتاوای معاصر متفرقه | حجم فایل صوتی: 8.80MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 315

 

نصیحت و حکمت

ذم صوفیه از سوی امام شافعی رحمه الله تعالی..

قال ابن الجوزی ( تلبیس إبلیس : 447 ) : وبإسناد عن یونس بن عبد الأعلی قال : سمعت الشافعی یقول: «لو أن رجلاً تصوف أول النهار لا یأتی الظهر حتی یصیر أحمق». وعنه أیضاً أنه قال : ما لزم أحد الصوفیة أربعین یوماً فعاد عقله إلیه أبداً». اهـ.

امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" از امام شافعی رحمه الله نقل می کند که فرمود: « اگر کسی در اول روز صوفی شود هنوز ظهر آن روز نرسیده که او احمق گشته است». و باز از او نقل کرده که فرمود: «هر کس چهل روز با صوفیان بنشیند هرگز عقلش به جا نمی ماند».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.