سلسله قصص الانبیاء
 • سلسله قصص الانبیاء
  سخنران: عقیل هاشمی
  تاریخ انتشار: 2013-09-04   |   بازدید: 4798
 • فرزندان حضرت آدم (1)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 7.19MB | تعداد دانلود: 204 | بازدیذ: 563

 • حضرت اسماعیل ، حضرت اسحاق ، حضرت یعقوب

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 4.54MB | تعداد دانلود: 230 | بازدیذ: 644

 • حضرت زکریا (3)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 5.39MB | تعداد دانلود: 236 | بازدیذ: 594

 • حضرت زکریا (2)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 4.84MB | تعداد دانلود: 163 | بازدیذ: 526

 • حضرت زکریا و یحیی (1)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 6.72MB | تعداد دانلود: 149 | بازدیذ: 571

 • حضرت عیسی (8)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 5.82MB | تعداد دانلود: 162 | بازدیذ: 488

 • حضرت عیسی (7)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 5.53MB | تعداد دانلود: 184 | بازدیذ: 512

 • حضرت عیسی (6)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 6.54MB | تعداد دانلود: 147 | بازدیذ: 352

 • حضرت عیسی (5)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 6.91MB | تعداد دانلود: 157 | بازدیذ: 345

 • حضرت عیسی (4)

  موضوع: تفسیر قرآن | حجم فایل صوتی: 6.91MB | تعداد دانلود: 152 | بازدیذ: 308

 • حضرت عیسی (3)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 6.68MB | تعداد دانلود: 148 | بازدیذ: 348

 • حضرت عیسی (2)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 6.91MB | تعداد دانلود: 160 | بازدیذ: 369

 • حضرت عیسی (1)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 7.47MB | تعداد دانلود: 149 | بازدیذ: 356

 • حضرت داود (3)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 7.18MB | تعداد دانلود: 151 | بازدیذ: 375

 • حضرت داود (2)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 5.66MB | تعداد دانلود: 171 | بازدیذ: 328

 • حضرت داود (1)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 5.42MB | تعداد دانلود: 165 | بازدیذ: 350

 • حضرت ایوب (3)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 3.83MB | تعداد دانلود: 158 | بازدیذ: 385

 • حضرت ایوب (2)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 5.72MB | تعداد دانلود: 149 | بازدیذ: 355

 • حضرت ایوب (1)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 4.97MB | تعداد دانلود: 150 | بازدیذ: 349

 • حضرت داود (سبأ 111و10 - ص 26-17)

  موضوع: پیامبران | حجم فایل صوتی: 8.52MB | تعداد دانلود: 148 | بازدیذ: 354

 

نصیحت و حکمت

ـ « من کتم سره کانت الخیرة فی یدیه».

«هر کس راز خود را بپوشاند، زمام خیر به دست اوست».

ـ «من عرض نفسه للتهمة فلا یلومن من أساء به الظن».

«هر کس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را سرزنش نکند».

ـ «علیک بإخوان الصدق تعش فی أکنافهم فإنهم زینة فی الرخاء وعدة فی البلاء».

« برای خود برادران نیکی جهت مجالست برگزین، چرا که آنها باعث زینت تو در روزهای خوش و پشتوانه ات در روزهای ناگوار، خواهند بود».

‏منبع: "تاریخ دمشق" (44/359) و "التاریخ الاسلامی" (20/270)‏.

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
 • قرآن

  قرآن

 • حدیث

  حدیث

 • دعا

  دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.