اسما و صفات الهی
اسما و صفات الهی نویسنده: عمر سلیمان الاشقر | مترجم: تالیف موضوع: خالق هستی تعداد صفحات: 252 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-28  |  بازدید: 353  |  دانلود: 248

412.37

3.47 M

 

اسماء و صفات الهی
(عمر سلیمان اشقر)
بیان دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره صفات و اسماء الهی «معنا و مفهوم آنهاست. نویسنده در این اثر، تلاش دارد تا علاوه بر تبیین رویکرد اهل سنت در این موضوع، پایههای اساسی اعتقادات ایشان را بازگو نماید و شاخصههای ویژهای را که حدِ فاصل آنها از دیگران است، بیان کند. او بحث را با راههای شناخت و اهمیت اسماء و صفات الهی شروع کرده و فواید و برکاتی را که از این راه نصیب مؤمن میشود، در هشت مقوله توضیح میدهد. در فصل بعد، به تعداد نامهای مبارک خداوند و شرح اصول و قوائد چهاردهگانهای میپردازد که براساس آنها نامهای پروردگار تعیین میگردد. اقسام نامها و صفات ، دلالتهای خداوند و معرفی اصول هشتگانه اعتقادی اهل سنت در این خصوص در فصلهای آتی مورد بحث قرار گرفتهاند. وی پس از بیان شیوه پیامبر مهر و رحمت – محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم - در ذکر این اسماء، به بیان شبهات و دلایل معارضان و مخالفان مذهب سلف صالح و پاسخگویی به آنها میپردازد. در فصل بعد، عوامل اختلاف مذاهب در باب اسماء و صفات الهی را بیان کرده و در پایان، دلایل بطلان دیدگاههای مقابلِ شیوه حضرت رسول را شرح میدهد.

 

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.