اسما و صفات الهی
اسما و صفات الهی نویسنده: عمر سلیمان الاشقر | مترجم: تالیف موضوع: خالق هستی تعداد صفحات: 252 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-28  |  بازدید: 317  |  دانلود: 232

412.37

3.47 M

 

اسماء و صفات الهی
(عمر سلیمان اشقر)
بیان دیدگاه اهل سنت و جماعت درباره صفات و اسماء الهی «معنا و مفهوم آنهاست. نویسنده در این اثر، تلاش دارد تا علاوه بر تبیین رویکرد اهل سنت در این موضوع، پایههای اساسی اعتقادات ایشان را بازگو نماید و شاخصههای ویژهای را که حدِ فاصل آنها از دیگران است، بیان کند. او بحث را با راههای شناخت و اهمیت اسماء و صفات الهی شروع کرده و فواید و برکاتی را که از این راه نصیب مؤمن میشود، در هشت مقوله توضیح میدهد. در فصل بعد، به تعداد نامهای مبارک خداوند و شرح اصول و قوائد چهاردهگانهای میپردازد که براساس آنها نامهای پروردگار تعیین میگردد. اقسام نامها و صفات ، دلالتهای خداوند و معرفی اصول هشتگانه اعتقادی اهل سنت در این خصوص در فصلهای آتی مورد بحث قرار گرفتهاند. وی پس از بیان شیوه پیامبر مهر و رحمت – محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم - در ذکر این اسماء، به بیان شبهات و دلایل معارضان و مخالفان مذهب سلف صالح و پاسخگویی به آنها میپردازد. در فصل بعد، عوامل اختلاف مذاهب در باب اسماء و صفات الهی را بیان کرده و در پایان، دلایل بطلان دیدگاههای مقابلِ شیوه حضرت رسول را شرح میدهد.

 

 

 

نصیحت و حکمت

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبیه، قال: أتاه رجل فقال: یا أبا عبد الرحمن علمنی کلمات جوامع نوافع. فقال: «أعبد الله ولا تشرک به شیئاً، وزل مع القرآن حیث زال، ومن جاءک بالحق فاقبل منه وإن کان بعیداً بغیضاً، ومن جاءک بالباطل فاردد علیه وإن کان حبیباً قریباً».

مردی نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: کلمات مختصر و مفیدی را به من یاد بده، فرمود: «الله را عبادت کن و برای او شریک قرار مده، و همواره عمر خود را با قرآن سپری کن، و هرکس که با حق نزد تو آمد از وی بپذیر هرچند که غریب و دشمن باشد، و هرکس که با باطل نزد تو آمد آنرا نپذیر هرچند که دوست نزدیک باشد».

الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.