اسماء الحسنی
اسماء الحسنی نویسنده: سلیمان سامی محمود | مترجم: مجتبی دوروزی موضوع: خالق هستی تعداد صفحات: 504 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-29  |  بازدید: 309  |  دانلود: 209

1.17 M

4.8 MB

 

اسماء الحسنی
(سلیمان سامی محمود – ترجمه: مجتبی دو روزی)
بیان اسامی خداوند و شرح معنا و مفهوم و ترکیبات معنانی آنهاست. نویسنده در این اثر، 99 نام برگزیدة خداوند متعال را که ترمذی به نقل از ابوهریره روایت کرده مد نظر قرار داده و به شرح آنها میپردازد. وی پس از شرح معنای الله، اساسی خداوند متعال را یک به یک بیان و آیاتی از قرآن را که آن اسم آمده، نقل کرده و معانی مختلف آن را با بهرهگیری از روایات نبوی و دیگر آیات به طور کاملاً مشروح بازگو مینماید. سپس بهرههای معنویای را که در اثر آگاهی از مفهومِ اسمِ خداوند نصیب بندگان میشود، نام میبرد.

 

 

 

نصیحت و حکمت

حدثنا یحیی ابن یمان، قال: سمعت سفیان الثوری، یقول: «الأعمال السیئة داء، والعلماء دواء، فإذا فسد العلماء فمن یشفی الداء؟». "حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء" حافظ أبو نعیم اصفهانی.

یحیی بن یمان می گوید: شنیدم که سفیان ثوری می فرمود: «اعمال و کارهای بد و زشت درد هستند و علماء دوای آن دردها هستند، هرگاه علماء فاسد شدند پس چه کسی دردها را درمان کند؟».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.