اسوه های راستین برای زنان مسلمان
اسوه های راستین برای زنان مسلمان نویسنده: احمد الجدع | مترجم: عبدالصمد مرتضوی موضوع: بانوان و حجاب تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-28  |  بازدید: 319  |  دانلود: 218

148.09

725.71

 

اسوههای راستین برای زن مسلمان
(احمد الجدع – عبدالصمد مرتضوی)
بیان زندگینامه 39 نفر از زنان ارجمند صدر اسلام و مکارم اخلاقی آنان است. نویسنده با اشاره به تلاشهای هدفمند استعمار برای اشاعه فحشا و بی بند و باری در میان زنان مسلمان و دورکردن آنان از فرهنگ اصیل اسلام، هدف خود را از نگارش این اثر، آشنا کردن بانوان جامعه با الگوهای برتر و راستین زن مسلمان و بازشناسی هویت دینی ایشان میداند. وی در آغاز هر بخش، معرفی مختصری از یکی از بانوان صحابی عهد رسول الله به دست میدهد و در ادامة آن، داستانی پندآموز،که در بردارنده نکات دینی و اخلاقی است، از زندگی هر یک از آنان نقل میکند و نکات مهم آن را برای خواننده شرح میدهد
 

 

 

نصیحت و حکمت