افسانه مذهب جعفری
افسانه مذهب جعفری نویسنده: د.طه حامد الدلیمی | مترجم: گروه علمی فرهنگی موحدین موضوع: مهتدون (هدایت شدگان) تعداد صفحات: 111 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-27  |  بازدید: 366  |  دانلود: 223

154.14

752.9

 

~~اثری است انتقادی که به بررسی مبانی فقه شیعه با تکیه بر فقه جعفری اختصاص دارد. نویسنده در این اثر ابتدا تاریخ و چگونگی پیدایش فقه جعفری را در اندیشه شیعی بیان میکند. سپس با بهرهگیری از منابع دست اول و آراء مجتهدان شیعی، به نقد مهمترین نظرات فقهی شیعه دست میزند. وی کتاب را در 6 فصل تنظیم نموده است: نخستین فصل کتاب، اصول معروف چهارصدگانه (أربعمائة) را از دیگدگاه حدیثی نقد و تحلیل میکند. فصل دوم به اختلافات شدید و متعددی اشاره دارد که میان فقهای مذهب جعفری وجود دارد، در فصل بعد، روایات نقل شده از امام صادق را با ذکر نمونههایی از کتابکافی بررسی میکند. در فصلهای بعد به نقد و تحلیل قاعده «خُذ ما خالف العامّة» و تقّیه و مفهوم آن از دیدگاه خلفای شیعه و مقایسه آن با سنت پیامبر میپردازد. فصل پایانی کتاب، نمونههایی از عجیبترین و غیر عقلانیترین نظراتِ فقهیِ شیعة جعفری معرفی و تحلیل میشوند.

 

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.