الإتقان فی علوم القرآن - فارسی
الإتقان فی علوم القرآن - فارسی نویسنده: جلال الدین سیوطی شافعی | مترجم: سید مهدی حائری قزوینی موضوع: قرآن تعداد صفحات: 1636 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-15  |  بازدید: 616  |  دانلود: 369

2.99 M

8.66 M

 

الأتقان فی علوم القرآن (جلد اول)
(جلال الدین عبدالرحمن سیوطی – ترجمه: سید مهدی حایری قزوینی)
اثر جامع و عالمانهای است در معرفی علوم قرآنی و جنبههای گوناگون مطالعه و پژوهش درباره قرآن مجید. این کتاب، از جامعترین و کاملترین کتب در زمینه علوم قرآن و تحقیقات وابسته به آن است. سیوطی در مقدمه تفسیر خود بر قرآن کریم با نام «التحییر و مجمع البحرین و مطلع البدرین» به بحث درباره بسیاری از مباحث علوم قرآن پرداخت و چون اهمیت و گسترش این مقدمه، از اصل کتاب بیشتر میشد، بر آن شد تا با بهرهگیری از مباحث البرهان زرکشی، کتاب جداگانهای بنویسد. این اثر که به نوعی، دائرة المعارف قرآن و قرآن پژوهشی است، در دو جلد تدوین شده است. برخی از مباحث جلد نخست عبارتاند از: شناخت آیات مکی و مدنی، آیات شبانه و روزانه، آیات تابستان و زمستانی، شأن نزول، آیاتی که مکرر نازل شدند، نحوه نزول قرآن، شناخت نامهای قرآن و سورهها، شیوه تدوین قرآن، شمارة سورهها و آیات و کلمات و حروف قرآن، معرفی حُفّاظ و راویان قرآن، درسهایی در تجوید، فواید فراگرفتن قرآن، 34 مسأله در آداب تلاوت قرآن، غریب القرآن، لهجههای غیر حجاز در قرآن، ادوات مورد نیاز مفسّر، اِعراب قرآن و قواعد مهم و کاربردی در تفسیر.
***
الأتقان فی علوم القرآن (جلد دوم)
(جلال الدین عبدالرحمن سیوطی – ترجمه: مهدی حایری قزوینی)
پژوهش جامعی است در علوم قرآن و تحقیقات وابسته به آن. این اثر که جلد دومِ دائرة المعارف قرآنی الأتقان است، مباحثی در شناخت قرآن و ویژگیهای آن مطرح شده است. برخی از آنها بدین شرح است: شناخت محکم و متشابه مقدم و مؤخر در قرآن، عام و خاصّ، مجمل و مبین، ناسخ و منسوخ، مشکل قرآن و موهم اختلاف و تناقض در آن، مطلق و مقیّد قرآن، مفهوم و منطوق، وجوه مخاطبات قرآن، حقیقت و مجاز، تشبیه و استعاره، کنایات و تعریض، حصر و اختصاصات، ایجاز و اطناب در قرآن و قواعد و گونههای آن، خبر و انشاء، بدایع قرآن، استدراک و استنثاء، سرآغاز و خواتم سورهها، مناسبت آیات و سورهها، اعجاز قرآن، امثال و سوگند در قرآن، آنچه از اسمها و کنیهها و القاب در قرآن آمده، مفردات، رسم الخط و آداب نگارش کلام الله مجید، شناخت تفسیر و تأویل قرآن، شروط مفسر و آداب تفسیر و طبقات مفسرین.
 

 

 

نصیحت و حکمت

قال ميمون بن مهران: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه بذلك الذنب نكتة سوداء، فإن تاب محيت من قلبه فترى قلب المؤمن مجلي مثل المرآة، ما يأتيه الشيطان من ناحية إلا أبصره، وأما الذي يتتابع في الذنوب فإنه كلما أذنب ذنباً نكت في قلبه نكتة سوداء، فلا يزال ينكت في قلبه حتى يسود قلبه، ولا يبصر الشيطان من حيث يأتيه»."حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" حافظ أبو نعيم اصفهاني.

ميمون بن مهران فرمود: «هرگاه بنده اي گناهي را مرتکب شود نقطه سياهي بر قلبش پديدار مي شود، ولي هرگاه توبه کرد آن نقطه سياه از قلبش پاک مي شود، پس قلب مؤمن مانند آينه روشن است، و شيطان (براي فريفتن او) جز با زير نظر گرفتن وي (و حيله) سراغش نمي آيد. اما آنکس که مدام در حال گناه است با هر گناهي که انجام مي دهد نقطه ي سياهي بر قلبش پديدار مي شود تا آنکه قلبش کاملا سياه مي گردد، و شيطان هرگاه سراغش برود نيازي به فريب و زير نظر گرفتنش ندارد».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.