الفوائد الجلیة در شرح المقاصد النوویة
الفوائد الجلیة در شرح المقاصد النوویة نویسنده: محمد علی خالدی سلطان العلما | مترجم: تالیف موضوع: اسلام تعداد صفحات: 73 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-08  |  بازدید: 358  |  دانلود: 293

1.26 M

677.3

 

الفوائد الجلیّة در شرح المقاصد النّوویّة
(محمد علی خالدی)
شرح و توضیح مفاهیم کتاب «المقاصد» نوشته امام یحیی بن شرف نَوَوی است. کتاب مذکور، به شرح اصول عقاید و احکام اسلامی اختصاص دارد و مؤلف کتاب حاضر، کوشیده است تا مفاهیمِ المقاصد را با زبانی ساده و روان، از نو بیان کند. هرکجا که این مفاهیم نیازمند توضیح تکمیلی و یا بیان حکمی در مسأله بوده است، آن توضیح یا حکم، با نام «فایده» بیان شده است. سرآغاز بحث، ارکان و شروط اسلام و معرفی اصول دین است. در فصل بعد، احکام طهارات و در ادامه، احکام و شرایط انواع نمازها عنوان شده است. سپس مؤلف به بیان احکام زکات، روزه و حج و عمره پرداخته است. وی بحث را شرح پایههای طریقت و راه و روش صوفیان و سلوک مؤمنان ادامه میدهد. فصل پایانی کتاب، معرفی راههای رسیدن به خدای متعال و اذکار و اورادِ شبانه روزی است.

 

 

 

نصیحت و حکمت

  

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.