للباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب
للباب در پنجاه حدیث از احادیث آداب نویسنده: خالد العسکر | مترجم: اسحاق دبیری رحمه الله موضوع: آداب و اخلاق تعداد صفحات: 47 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-29  |  بازدید: 396  |  دانلود: 364

58.22

373.54

498.74

 

اللُّباب فی 50 حدیثاً من أحادیث الآداب من صحیح البخاری ومسلم
(خالد بن عبدالله العسگر – ترجمه: اسحاق دبیری)
نقل پنجاه حدیث از احادیث نقل شده از پیامبر حکمت و رحمت در صحیح امام بخاری و امام مسلم در زمینه آداب فردی و اجتماعی و شیوه سلوک با دیگران است. هدف از تألیف این اثر، آشنایی خواننده با شیوه تربیتی رسول خدا و مکارم اخلاقی از نگاه آن بزرگوار است. وی کتاب را با تعریف حکمت و چگونگی استعمال آن در قرآن شروع کرده و سپس نظر پیامبر اکرم را درباره شیوه موعظة حسنه و جدال احسن، بیان میکند. شرح صفات پنجگانهای که موجب حکمت میشوند، نشانههای حکمت در دعوت و چگونگی تعامل و معاشرت با مردم، در ادامه آمده است. دیگر موضوعات عبارتاند از: چشمپوشی از لغزشها و گذشت از خطاها، مدارا با همنوعان، راههای نصیحتکردن و استفاده از ترغیب و ترهیب در دعوت به سوی حق.

 

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.