المنتخب - مرجع آسان برای انتخاب نام نوزادان
المنتخب - مرجع آسان برای انتخاب نام نوزادان نویسنده: محمد علی خالدی سلطان العلما | مترجم: تالیف موضوع: تربیت فرزندان تعداد صفحات: 70 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-22  |  بازدید: 359  |  دانلود: 143

212.8

 

المنتخب: مرجع آسان نام برای نوزادان
(محمد علی خالدی)
مجموعه نامهای موجود در قرآن و فرهنگ ایران برای نامگذاری کودکان است. نویسنده در آغاز کتاب یکی از وظایف مهم اولیا را انتخاب نام مناسب برای فرزندانشان دانسته و چندین روایت از حضرت رسول در این باره نقل میکند. سپس با استفاده از پنج اثر مهم و شاخصی که در این موضوع نوشته شده است، ابتدا اسمها مناسبی برای پسران پیشنهاد میدهد که برگرفته از اسماء و صفات الهی هستند. سپس نامهای متعدد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم را معرفی و آنگاه اسامی پیامبرانی را که در قرآن آمده است، ذکر میکند. اسامی مردان و زنان صحابی و نامهای عربی و فارسیِ مناسب برای دختران و پسران در بخشهای بعدی کتاب آمده است.
 

 

 

نصیحت و حکمت

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبیه، قال: أتاه رجل فقال: یا أبا عبد الرحمن علمنی کلمات جوامع نوافع. فقال: «أعبد الله ولا تشرک به شیئاً، وزل مع القرآن حیث زال، ومن جاءک بالحق فاقبل منه وإن کان بعیداً بغیضاً، ومن جاءک بالباطل فاردد علیه وإن کان حبیباً قریباً».

مردی نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: کلمات مختصر و مفیدی را به من یاد بده، فرمود: «الله را عبادت کن و برای او شریک قرار مده، و همواره عمر خود را با قرآن سپری کن، و هرکس که با حق نزد تو آمد از وی بپذیر هرچند که غریب و دشمن باشد، و هرکس که با باطل نزد تو آمد آنرا نپذیر هرچند که دوست نزدیک باشد».

الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.