المنتخب - مرجع آسان برای انتخاب نام نوزادان
المنتخب - مرجع آسان برای انتخاب نام نوزادان نویسنده: محمد علی خالدی سلطان العلما | مترجم: تالیف موضوع: تربیت فرزندان تعداد صفحات: 70 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-22  |  بازدید: 401  |  دانلود: 155

212.8

 

المنتخب: مرجع آسان نام برای نوزادان
(محمد علی خالدی)
مجموعه نامهای موجود در قرآن و فرهنگ ایران برای نامگذاری کودکان است. نویسنده در آغاز کتاب یکی از وظایف مهم اولیا را انتخاب نام مناسب برای فرزندانشان دانسته و چندین روایت از حضرت رسول در این باره نقل میکند. سپس با استفاده از پنج اثر مهم و شاخصی که در این موضوع نوشته شده است، ابتدا اسمها مناسبی برای پسران پیشنهاد میدهد که برگرفته از اسماء و صفات الهی هستند. سپس نامهای متعدد حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم را معرفی و آنگاه اسامی پیامبرانی را که در قرآن آمده است، ذکر میکند. اسامی مردان و زنان صحابی و نامهای عربی و فارسیِ مناسب برای دختران و پسران در بخشهای بعدی کتاب آمده است.
 

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.