آرمان جوان مسلمان
آرمان جوان مسلمان نویسنده: علی طنطاوی | مترجم: اصغر علی مبارکی موضوع: جوانان تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-29  |  بازدید: 749  |  دانلود: 584

79.71

391.18

 

بیان اعتقادات و آموزههای اصیل اسلام برای جوانان مسلمان و انطباق آن با شرایط دنیای امروز و وظیفه شرعی جوانان در روزگار حاضر است. مؤلف با اشاره به جلوههای دلفریب دنیا، به ویژه در عصر حاضر، آن را مانعی برای رسیدن جوانان پاک نهاد مسلمان به سرمنزل مقصود و شناخت و اطاعت از پروردگار یکتا میداند. لذا، در این اثر میکوشد تا با یادآوری آیات نورانی قرآن کریم و سخنان حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، وظایف فردی جوان مسلمان را به عنوان جزئی از جامعه بزرگ اسلامی، به وی گوشزد نماید تا بداند چه عملکردهای شخصی و اجتماعیای از وی انتظار میرود و در برابر خداوند و بندگانش چه مسئولیتهایی دارد.

 

 

نصیحت و حکمت

 

سپاس الله تعالی

 

فقیه محدث ابومطرف عبدالملک بن مروان القَنَازعی قرطبی مؤلف "تفسیر الموطأ" متوفی 413 هـ می فرماید:

"در مصر بودم و در نماز عید با مردم شرکت کردم. همه به سوی آنچه که آماده کرده بودند رفتند و من به سوی رود نیل به راه افتادم. با خود چیزی برای خوردن جز باقی مانده ی ترمسی که در خرقه ام بود، نداشتم. بر ساحل نشستم و شروع به خوردن آن کردم و پوسته هایش را به مکانی می انداختم.

با خود گفتم:

امروز که در مصر، عید است آیا کسی با حالی بدتر از حال من هم یافت می شود؟!

چیزی نگذشت که سرم را بلند کرده و به جلو خود نگاه کردم، مردی را دیدم که پوسته های ترمسی را که در آنجا انداخته بودم را بر می داشت و می خورد!

پس دانستم که آن هشداری است از سوی الله عزوجل.! پس او را سپاس گفتم.

 

[به نقل از کتاب "المغرب فی حلی المغرب" تألیف: لابن سعید المغربی الأندلسی متوفی 685 هـ، 1 – 171].

 

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.