ای خواهر مسلمان چه کسی شما را به حجاب امر نموده است؟
ای خواهر مسلمان چه کسی شما را به حجاب امر نموده است؟ نویسنده: محمد صالح العثیمین | مترجم: تالیف موضوع: بانوان و حجاب تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-28  |  بازدید: 264  |  دانلود: 288

85.54

430.57

985.96

 

~~ای خواهر مسلمان! چه کسی تو را به حجاب امر نموده است؟
(شیخ محمد صالح العثیمین)
رسالهای است در باب فلسفه حجاب در اسلام و فوائد و برکات آن برای زنان مسلمان. نویسنده در آغاز، به عواملی اشاره میکند که موجب شیوع گناهِ بدحجابی و بیحجابی در جوامع اسلامی شده است و در ادامه، با بهرهگیری از آیات نجاتبخشِ قرآن کــریم، لزوم رعایت حجاب را در جامعه بیان میکند. در ادامه، معنا و مفهوم حجاب ، شرایط حجاب شرعی، نوع پوشش و حدود آن را شرح میدهد، وی در فصل بعد، به بحث چهرهآرایی زنان وارد میشود و ضمن بیان مفاسد آرایش برای نامحرم، احکام الهی و سنت رسول خدا را در این مورد بیان میکند. پایان کتاب، توصیههایی است جهت حفظ بهتر حجاب و عفاف برای خواهران مسلمان.

 

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.