آشنایی با ادیان در قرآن
آشنایی با ادیان در قرآن نویسنده: عبدالکریم زیدان | مترجم: حسن سرباز موضوع: فرقه ها و ادیان تعداد صفحات: 285 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-30  |  بازدید: 564  |  دانلود: 410

445.25

1.78 M

 

شرح مبسوط دیدگاه اسلام در باره سایر ادیان و نحوه انعکاس اعتقادات آنها در قرآن کریم است. نویسنده در آغاز ماهیت دین را بررسی کرده و ضمن ارائه تعریف دقیقی از آن، نیاز ذاتی بشری را به ادیان آسمانی و فطری بودن گرایش به دینداری در انسان را به اثبات میرساند. سپس ادیان و نحلههایی مانند یهودیت، مسیحیت، آیین زرتشت و نیز باورهای صائبیان، دهریان و مشرکان را با بهرهگیری از آیات قرآن کریم بررسی میکند. در پایان به صورت مفصل در مورد آیین اسلام و حقانیت آن، موضعگیری اسلام در برابر دیگر ادیان، گفت وگوی مسلمانان با غیر مسلمانان و برخی از اصول و قواعد فکری اسلام بحث مینماید. روش نویسنده بدین صورت است که نخست، آیات مربوط به موضوع مورد بحث را ذکر کرده و سپس با نقل آرای مفسران مختلف، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است.

 

 

نصیحت و حکمت

قال إبراهیم بن أدهم رحمه الله : «الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض ، وزهد فضل ، وزهد سلامة ؛ فأما الزهد الفرض فالزهد فی الحرام، والزهد الفضل الزهد فی الحلال، والزهد السلامة الزهد فی الشبهات». "جامع العلوم والحکم " (ص : 310).

ابراهیم بن ادهم رحمه الله فرمودند: «زُهد سه نوع است: زهدی که فرض است، و زهدی که فضل است، و زهدی که مایه سلامت است؛ زهد فرض یعنی دوری از حرام، و زهد فضل یعنی بی رغبتی نسبت به حلال، و زهد سلامت یعنی پرهیز از شبهات».

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.