بررسی حدیث ثقلین
بررسی حدیث ثقلین نویسنده: ابو خلیفه علی بن محمد القضیبی | مترجم: گروه علمی فرهنگی موحدین موضوع: حدیث تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-26  |  بازدید: 667  |  دانلود: 430

81.01

392.42

 

حدیث ثقلین
(ابوخلیفه علی بن محمد قضیبی)
بررسی و تحلیل «حدیث ثقلین» و شرح پیامهای آن است. علمای شیعه با اشاره به این حدیث، همواره اهل سنت و جماعت را متهم کردهاند که آنان از اهل بیت پیروی نکرده و به سنت پیامبر تمسک نجستهاند. نویسنده این اثر، با بررسی این حدیث و استناد به آیات الهی و احادیث پیامبر عظیم الشأن اسلام، مفاهیم واقعی حدیث ثقلین را تبیین نموده است تا دوستان و دشمنان واقعی اهل بیت شناخته شوند. کتاب با بحث درباره مفهوم و مصداقهای اهل بیت آغاز شده و سپس استدلالهای شیعه درباره این مصادیق و مبنای آن، نقل و تحلیل میشود. بحث دربارة مفهوم تمسک به ثقلین از دیدگاه اهل سنت ، قضاوت درباره چگونگی و میزان عملکردن شیعیان به حدیث ثقلین و توصیههای آن موضوع فصلهای بعدی کتاب است.

 

 

 

نصیحت و حکمت

  

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.