آل بیت
آل بیت نویسنده: عثمان الخمیس | مترجم: اسحاق دبیری رحمه الله موضوع: اهل بیت و صحابه تعداد صفحات: 25 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-29  |  بازدید: 463  |  دانلود: 388

62.35

259.84

 

بیان معنا و مفهوم آل (اهل) بیت و ترکیبات آن در آیات قرآن و احادیث نبوی است. این عبارت یکی از بزرگترین اختلافات شیعه و سنی را موجب شده است و ریشه آن را باید در کژفهمی مفهوم و مصادیق آن جست وجو کرد. نویسنده با بهرهگیری از واژهنامههای مهم زبان عربی و تحلیل مُولفههای معنایی این عبارت، تفسیر جامع و سادهای را از آیات قرآنیای که لفظ «اهل» در آن به کار رفته ارائه میدهد و نظر مفسرین و واژهشناسان را در بارة آن بازگو میکند. وی در ادامه، به روایات نبوی در باره اهل بیت پرداخته و میکوشد تا مقصود رسول خدا را از به کاربردن عبارتِ «اهل البیت» یا «آل البیت» بیان کند. در بخش دوم کتاب، روایات متعددی را از کتب حدیثی مهم شیعه نقل میکند که در هریک به طرز ناشیانهای به شخص پیامبر و خانواده ایشان توهین شده و نشان می دهد در دشمنی با صحابة رسول، چنان در وضع و جعل حدیث درازدستی کردهاند که از هیچ افترا و سخن ناروایی روگردان نبودهاند. در این بخش، نویسنده ضمن طرح این احادیث، براساس ادله عقلی و گزارشهای تاریخی، پاسخ قاطع و مناسبی به آنها میدهد.

 

 

نصیحت و حکمت

از ابوقتاده رضی الله عنه روایت است: «سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن صوم یوم عرفة؟ فقال: یکفر السنة الماضیة و الباقیة، و سئل عن صوم یوم عاشوراء؟ فقال یکفر السنة الماضیة».

یعنی: «از پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره روزه روز عرفه سؤال شد فرمود: گناهان سال گذشته و سال جاری را از بین می‌برد و درباره روزه روز عاشورا از او سؤال شد فرمود: گناهان سال گذشته را از بین می‌برد». مسلم (1162

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.