آل بیت
آل بیت نویسنده: عثمان الخمیس | مترجم: اسحاق دبیری رحمه الله موضوع: اهل بیت و صحابه تعداد صفحات: 25 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-29  |  بازدید: 557  |  دانلود: 478

62.35

259.84

 

بیان معنا و مفهوم آل (اهل) بیت و ترکیبات آن در آیات قرآن و احادیث نبوی است. این عبارت یکی از بزرگترین اختلافات شیعه و سنی را موجب شده است و ریشه آن را باید در کژفهمی مفهوم و مصادیق آن جست وجو کرد. نویسنده با بهرهگیری از واژهنامههای مهم زبان عربی و تحلیل مُولفههای معنایی این عبارت، تفسیر جامع و سادهای را از آیات قرآنیای که لفظ «اهل» در آن به کار رفته ارائه میدهد و نظر مفسرین و واژهشناسان را در بارة آن بازگو میکند. وی در ادامه، به روایات نبوی در باره اهل بیت پرداخته و میکوشد تا مقصود رسول خدا را از به کاربردن عبارتِ «اهل البیت» یا «آل البیت» بیان کند. در بخش دوم کتاب، روایات متعددی را از کتب حدیثی مهم شیعه نقل میکند که در هریک به طرز ناشیانهای به شخص پیامبر و خانواده ایشان توهین شده و نشان می دهد در دشمنی با صحابة رسول، چنان در وضع و جعل حدیث درازدستی کردهاند که از هیچ افترا و سخن ناروایی روگردان نبودهاند. در این بخش، نویسنده ضمن طرح این احادیث، براساس ادله عقلی و گزارشهای تاریخی، پاسخ قاطع و مناسبی به آنها میدهد.

 

 

نصیحت و حکمت

قال أبو سلیمان الدارانی رحمه الله : «اختلفوا علینا فی الزهد بالعراق ؛ فمنهم من قال: الزهد فی ترک لقاء الناس ، ومنهم من قال: فی ترک الشهوات ومنهم من قال : فی ترک الشبع، وکل منهم قریب بعضه من بعض ، قال: وأنا أذهب إلی أن الزهد فی ترک ما یشغلک عن الله عز وجل». "جامع العلوم والحکم " (ص : 310).

ابو سلیمان دارانی رحمه الله فرمود: «علمای عراق درباره تعریف زُهد اختلاف کرده اند: بعضی گفته اند: زهد با ترک مردم (و دنیا) حاصل می شود، و بعضی گفته اند: زهد با ترک شهوات بدست می آید، و بعضی دیگر گفته اند: زهد در ترک سیر شدن از غذا است، و هرکدام از این معانی به هم نزدیکند، و بنظر من زهد یعنی ترک هرآنچیزی که تو را از خداوند عزوجل غافل می کند».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.