تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث
تاریخ حدیث و ضبط و ثبت احادیث نویسنده: عبدالله احمدیان | مترجم: تالیف موضوع: حدیث تعداد صفحات: 154 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-30  |  بازدید: 1037  |  دانلود: 878

274.06

917.28

617.48

 

بیان تاریخ و سنتهای تدوین حدیث و چگونگی انتقال آن به دیگر مسلمانان در نخستین سدههای هجری است. نویسنده در آغاز کتاب، سنت روایت و کتابت حدیث را در زمان پیامبر شرح داده و دنباله آن را در دوران شیخین (ابوبکر و عمر) و صهرین (عثمان و علی) پی میگیرد. پیدایش علم رجال و سیر تکاملی نگارش احادیث و نهضت مبارزه با احادیث جعلی، موضوعاتی است که در ادامه بدانها پرداخته است. وی آنگاه به انگیزه و چگونگی تألیف کتابهای سنن اشاره کرده و سپس، ضمن بیان علل شرح نویسی بر جوامع و کتب اولیه، مهمترینِ آنها را معرفی میکند. سیر تدوینِ کتب جوامعِ و زواید حدیث، در فصلهای آتی مورد بررسی قرار گرفتهاند. کتاب، با شرح انواع علوم حدیثی پایان میپذیرد.

 

 

 

نصیحت و حکمت

قال الحسن: «ضحک المؤمن غفلة من قلبه». وقال: «کثرة الضحک تمیت القلب».

امام حسن بصری رحمه الله فرمودند: «خنده ی (زیاد) مؤمن، غفلتی از قلبش است».

و فرمود: «خنده ی زیاد قلب را می میراند».

الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.