تاریخ قرآن کریم
تاریخ قرآن کریم نویسنده: عبدالصبور شاهین | مترجم: سید حسین سیدی موضوع: قرآن تعداد صفحات: 326 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-28  |  بازدید: 528  |  دانلود: 661

427.69

1.39 M

778.85

 

تاریخ نزول تدریجی قرآن و شیوة گردآوری و نحوه کتابت آن و مسائل گوناگون مرتبط با علوم قرآنی را بیان میکند. نویسنده کتاب را در هفت فصل به رشته تحریر درآورده ست که در خلال آنها تمامی مسایل مهم مربوط به تاریخ قرآن را از مسأله حروف هفتگانه (حدیث الأحرف السبعة) تا پایان آنچه که در باره قرائتهای شاذ به مفهوم عام نوشته شده، پرداخته شده است. شیوه وی در این کتاب، روشی است تاریخی با تکیه ویژه به نقد روشهای خاورشناسان و پرداختن به موضوعاتی در باب مشکلات خاصِ تاریخ قرآن که دیگر کتابهای مشابه، از آنها اهمال کردهاند. نویسنده در فصل نخست، حدیث حروف هفتگانه را مورد پژوهش و بررسی قرار داده و روایتها و سندهای مرتبط با آن را ذکر میکند. در فصل بعد، به مطالعه نسخههای شفاهی و مکتوب قرآن پرداخته و میزان آشنایی پیامبر را با نوشتن و خواندن متون و سپس نقش کاتبان و حافظان وحی ارزیابی میکند. فصل سوم، بررسی مشکلاتِ اصالت و شیوههای کتابتی است که در روزگار پیامبر، مبنای نوشتن قرآن بوده است. نویسنده در فصل چهارم یکی از مهمترین مشکلاتِ تاریخ قرآن یعنی «قرائت به معنا» را مورد مداقه قرار داده است و این، موضوعی است که خاورشناسان در بزرگنمایی آن و به هول و هراس افکندن پیرامون اخبار و نتایج آن، نقش عمدهای دارند. در این فصل، وی به کار خاورشناسان از آن جهت میپردازد که این موضوع در آثار این مستشرقین و در کتابهای شاگردان عرب و مسلمان ایشان، تجلی یافته است. موضوع فصل پنجم، بررسی متن قرآن بعد از وفات پیامبر در روزگار ابوبکر و عمر و عثمان و ردّ شبهات تاریخی پیرامونِ این دوره است. فصل بعد، بررسی و مطالعه مصحفهای منصوب به صحابه و تابعین است و ارزیابی ادعای خاورشناسان در این مورد که مصحف عثمان، نمایانگر طبقه اشراف (آریستوکرات) در جامعه اسلامی است. فصل هفتم، پژوهشی است در باره چگونگی ورود قرائتهای شاذ و تصحیح آنها، همچنین بررسی رویکردهای چندگانه در معیارهای قضاوت پیرامون قرائتهای قرآنی و دفع شبهههایی که در پی رسم الخطّ عثمانی در قرائتها به وجود آمده است.

 

 

 

نصیحت و حکمت

آرزوهای ذکر شده در قرآن

 

آیا می دانید آرزوهای ذکر شده در قرآن کریم چه هستند؟!

ای کاش خاک بودم!

ای کاش برای زندگی خویش (خیرات و حسناتی) پیشاپیش می ‌فرستادم!

ای کاش کارنامه ی اعمالم به من داده نمی شد!

ای وای ای کاش فلانی را به دوستی نمی گرفتم!

ای کاش از الله و رسولش اطاعت می کردم!

ای کاش با رسول الله راهی را برگزیده بودم!

ای کاش من هم با آنها بودم و به کامیابی بزرگی نائل می شدم!

تمام این ها آروزهای مردگان هستند که ما می توانیم الآن این ها را به دست آوریم.

پس تا زمانی که زنده هستیم قبل از از دست دادن فرصت آن ها را به دست آوریم.

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.