تجوید قرآن کریم- دوره مقدماتی
تجوید قرآن کریم- دوره مقدماتی نویسنده: محی الدین مرادی | مترجم: تالیف موضوع: قرآن تعداد صفحات: 25 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-11  |  بازدید: 307  |  دانلود: 121

280.82

 

آموزش مقدماتی شیوه صحیح خواندن قرآن مجید است. نویسنده، درس را با بحث وقف و ابتداء شروع کرده و سپس نحوه ابتدا به همزه وصل و تشخیص حرکت همزه وصل در ابتداء به کلمات را توضیح میدهد. شناخت علائم وقف و روشهای سهگانه ترتیل و تلفظ حروف ویژه عربی، مباحثی است که در ادامه میآید. عنوان دیگر مباحث کتاب عبارتاند از: صفات حروف، صفت قلقله، تغلیظ و ترقیق «ل» و «ر»، ادغام، نون ساکن و تنوین، میم ساکن، احکام مدّ و قصر و موارد سَکت در قرآن.

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.