تحقیقی پیرامون حکم ذبیحه های بلاد ما
تحقیقی پیرامون حکم ذبیحه های بلاد ما نویسنده: ایوب شیخ وجیمی | مترجم: تالیف موضوع: ذبایح و شکار تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-08  |  بازدید: 733  |  دانلود: 507

81.26

427.04

 

رسالهای مختصر است که به برسی «فتوای حرمت ذبایح و گوشتهای کشتارگاهها و قصابیهای ایران» اختصاص دارد. برخی از مفتیان اهل سنت، با استناد به مشرک بودن بسیاری از مردم ایران و وجود شک و شبهه فقهی دو امر ذبح حیوانات، کلیه ذبائح کشتارگاهها را غیر شرعی و حرام میدانند. نویسنده در این پژوهش کوشیده است تا با بررسی و تفسیر آیات قرآن، که مربوط به احکام و عقاید هستند، حقیقتِ امر را در اختیار خوانندگان قرار دهد. عنوان موضوعات مطرحشده در کتاب بدین شرح است: ابطال فتوای تحریم ذبیحه مجوس، بررسی روایتِ «سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب...» و اثبات باطلبودن قسمتِ دوم این روایت، بررسی روایت «ما أحل الله فی کتابه فهو حلال...»، فلسفه ذبح اسلامی و مقصود شارع از آن، حکم تسمیه بر ذبیحه و بررسی وضع گوشتهای کشور ما.

 

 

 

نصیحت و حکمت

قال یعقوب بن المسیب: دخل المطلب بن حنظب علی سعید بن المسیب فی مرضه وهو مضطجع فسأله عن حدیث، فقال: أقعدونی فأقعدوه، قال: «إنی أکره أن أحدث حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا مضطجع». الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

یعقوب پسر مسیب می گوید: مطلب بن حنظب به عیادت سعید بن مسیب رفت و دید که او بر پهلو خوابیده است، مطلب از وی درباره حدیثی پرسید، سعید گفت: مرا بنشانید، او را نشاندند، سپس فرمود: «من ناپسند می دانم که در حالت خوابیده حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بازگو نمایم».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.