تحقیقی پیرامون حکم ذبیحه های بلاد ما
تحقیقی پیرامون حکم ذبیحه های بلاد ما نویسنده: ایوب شیخ وجیمی | مترجم: تالیف موضوع: ذبایح و شکار تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-08  |  بازدید: 551  |  دانلود: 381

81.26

427.04

 

رسالهای مختصر است که به برسی «فتوای حرمت ذبایح و گوشتهای کشتارگاهها و قصابیهای ایران» اختصاص دارد. برخی از مفتیان اهل سنت، با استناد به مشرک بودن بسیاری از مردم ایران و وجود شک و شبهه فقهی دو امر ذبح حیوانات، کلیه ذبائح کشتارگاهها را غیر شرعی و حرام میدانند. نویسنده در این پژوهش کوشیده است تا با بررسی و تفسیر آیات قرآن، که مربوط به احکام و عقاید هستند، حقیقتِ امر را در اختیار خوانندگان قرار دهد. عنوان موضوعات مطرحشده در کتاب بدین شرح است: ابطال فتوای تحریم ذبیحه مجوس، بررسی روایتِ «سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب...» و اثبات باطلبودن قسمتِ دوم این روایت، بررسی روایت «ما أحل الله فی کتابه فهو حلال...»، فلسفه ذبح اسلامی و مقصود شارع از آن، حکم تسمیه بر ذبیحه و بررسی وضع گوشتهای کشور ما.

 

 

 

نصیحت و حکمت

عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبیه، قال: أتاه رجل فقال: یا أبا عبد الرحمن علمنی کلمات جوامع نوافع. فقال: «أعبد الله ولا تشرک به شیئاً، وزل مع القرآن حیث زال، ومن جاءک بالحق فاقبل منه وإن کان بعیداً بغیضاً، ومن جاءک بالباطل فاردد علیه وإن کان حبیباً قریباً».

مردی نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: کلمات مختصر و مفیدی را به من یاد بده، فرمود: «الله را عبادت کن و برای او شریک قرار مده، و همواره عمر خود را با قرآن سپری کن، و هرکس که با حق نزد تو آمد از وی بپذیر هرچند که غریب و دشمن باشد، و هرکس که با باطل نزد تو آمد آنرا نپذیر هرچند که دوست نزدیک باشد».

الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.