تدبر در قرآن
تدبر در قرآن نویسنده: سلمان السنیدی | مترجم: پدرام اندایش موضوع: قرآن تعداد صفحات: 182 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-13  |  بازدید: 471  |  دانلود: 372

343.76

1.29 M

 

راههای اندیشیدن در آیات قرآن و درک مفاهیم آن را بیان میکند. نویسنده در این کتاب کوشیده است تا با بهرهگیری از آیات هدایتگرِ قرآن کریم، کلام گهربار نبوی و سخنان صحابه کرام و بزرگان دین شیوههای تدبر و تفکر در آیات قرآن را شرح داده و خواننده را به تفکر در پیام آیات ترغیب نماید. وی پس از بیان لغوی تدبر و بازنمودِ آن در آیات قرآن، اهمیت و ارزش آن را در پنج دلیل تبیین میکند. آنگاه، به توضیح اموری میپردازد که برای تدبر در قرآن و تأثیرگرفتن از آن وضع شده است. در بخش سوم، امور هفتگانه مرتبط با فهم معانی آیات را بازگو نموده و سپس یازده مانعی را که بر سر راه تدبر و برداشت درست آیات میشود، معرفی میکند. او سپس به درجات تدبر و رابطه قرآن و قاری آن اشاره کرده و در ادامه، پنج راه اصلی تدبر و غور در آیات قرآن را شرح میدهد.

 

 

 

نصیحت و حکمت

ـ « من کتم سره کانت الخیرة فی یدیه».

«هر کس راز خود را بپوشاند، زمام خیر به دست اوست».

ـ «من عرض نفسه للتهمة فلا یلومن من أساء به الظن».

«هر کس خود را در معرض تهمت و سوء ظن قرار دهد، کسی جز خویشتن را سرزنش نکند».

ـ «علیک بإخوان الصدق تعش فی أکنافهم فإنهم زینة فی الرخاء وعدة فی البلاء».

« برای خود برادران نیکی جهت مجالست برگزین، چرا که آنها باعث زینت تو در روزهای خوش و پشتوانه ات در روزهای ناگوار، خواهند بود».

‏منبع: "تاریخ دمشق" (44/359) و "التاریخ الاسلامی" (20/270)‏.

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.