ترجمۀ لغات قرآن کریم
ترجمۀ لغات قرآن کریم نویسنده: ام خزیمه بنت عبد الحمید الشافعی | مترجم: تالیف موضوع: قرآن تعداد صفحات: 354 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-23  |  بازدید: 563  |  دانلود: 446

212.55

1.09MB

 

بیان معانی واژگان قرآن کریم، به ترتیب سورهها است. هدف مؤلف از گردآوری این اثر، آسان نمودن فهم معانی قرآن برای مسلمانانِ فارسی زبان است. وی با استفاده از کتابهای تفسیر و ترجمههای معتبر قرآن، به ویژه «ترجمه و تفسیر» و نیز «قاموس قرآن کریم» (هردو از دکتر حسین تاجی) معنای واژهها و کلمات را استخراج کرده و بر حسب ترتیب سورهها نوشته است. وی کلمات و معنی آنها را بدون حرف تأکید، حرف اضافه، ضمایر و سایر پیشوندها و پسوندهای متصل به آنها ذکر کرده است.این اثر، مرجع مناسبی برای معناشناسی کلمات قرآن است.

 

 

نصیحت و حکمت

قال یعقوب بن المسیب: دخل المطلب بن حنظب علی سعید بن المسیب فی مرضه وهو مضطجع فسأله عن حدیث، فقال: أقعدونی فأقعدوه، قال: «إنی أکره أن أحدث حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا مضطجع». الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

یعقوب پسر مسیب می گوید: مطلب بن حنظب به عیادت سعید بن مسیب رفت و دید که او بر پهلو خوابیده است، مطلب از وی درباره حدیثی پرسید، سعید گفت: مرا بنشانید، او را نشاندند، سپس فرمود: «من ناپسند می دانم که در حالت خوابیده حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بازگو نمایم».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.