تشیع و معتقدات آن
تشیع و معتقدات آن نویسنده: ابو عبدالرحمن محمدی | مترجم: تالیف موضوع: فرقه ها و ادیان تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-28  |  بازدید: 582  |  دانلود: 626

324.87

1.64 M

1.41 M

 

بیان معتقدات شیعه و دلایل بطلان و فساد باورهای آنان است. نویسنده در این اثر میکوشد تا با بهرهگیری از منابع شیعیِ صِرف، چهره واقعی این مذهب را از پس تبلیغات پرهیاهو و مظلوم نمایانهاش بیرون آورد، تا هم شیعیان بیخبر و کماطلاع و هم دیگر مسلمانان، اصول عقیدتیِ آن را بشناسند. وی آنگاه با استناد به آیات هدایتگر قرآن کریم، آنان را به راه صلاح و صواب رهنمون میگردد. از جمله موضوعات اصلی کتاب، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: جایگاه ائمه و اهل بیت در نزد شیعه، ازدواج موقت و حقیقت آن، علل دشمنی شیعیان با خلافت، باور به رجعت (بازگشت به دنیا پس از مرگ) در اندیشه شیعه، بازخوانی باور به مهدویت و ظهور امام غایب، تحریف قرآن در اعتقادات شیعه و اذان و نماز و کیفیت اجرای آن.

 

 

نصیحت و حکمت

قال یعقوب بن المسیب: دخل المطلب بن حنظب علی سعید بن المسیب فی مرضه وهو مضطجع فسأله عن حدیث، فقال: أقعدونی فأقعدوه، قال: «إنی أکره أن أحدث حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنا مضطجع». الحلیة الأولیاء؛ أبی نعیم اصفهانی

یعقوب پسر مسیب می گوید: مطلب بن حنظب به عیادت سعید بن مسیب رفت و دید که او بر پهلو خوابیده است، مطلب از وی درباره حدیثی پرسید، سعید گفت: مرا بنشانید، او را نشاندند، سپس فرمود: «من ناپسند می دانم که در حالت خوابیده حدیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم را بازگو نمایم».

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.