اسباب نزول آیات قرآن کریم ترجمه لباب النقول
اسباب نزول آیات قرآن کریم ترجمه لباب النقول نویسنده: جلال الدین سیوطی شافعی | مترجم: عبدالکریم ارشد موضوع: قرآن تعداد صفحات: 596 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-26  |  بازدید: 412  |  دانلود: 377

1.5 MB

3.73 M

533.95

 

بیان علت نزول برخی از آیات قرآن کریم و مصداق آنهاست. یکی از مهمترین ارکانِ فهم و تفسیر آیات کلام الله مجید، درکِ علت نزول آیات (اسباب نزول) است که تمام مفسرین قرآن بدان پرداختهاند. اسباب نزول از آن جهت حائز اهمیت است که در بسیاری موارد، متکی به روایات صحابه پیامبر در باره نظر تفسیری آن بزرگوار و یا دیدگاه علمای اسلامی سلف در باره مفهوم آیات بوده و ارتباط تنگاتنگی با علم حدیث پیدا میکند. امام سیوطی با احاطه کامل به اقوال تفسیری علمای پیش از خود و دیدگاههای تفسیری نقل شده از صحابه حضرت رسول، اثر مهمی در اسباب نزول به رشته تحریر درآورده است. وی سورههای قرآن را به تفکیک بررسی نموده و ضمن بیان مفهوم و مصداق دقیق آیات، درسها و پیام سورهها را دستهبندی کرده و در اختیار خواننده قرار میگذارد و بدین صورت، مجموعه فشردهای از آموزههای اسلامی را ارائه میدهد.

 

 

 

نصیحت و حکمت
نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.