اسلام آیین رشد و ترقی
اسلام آیین رشد و ترقی نویسنده: محمد سید وکیل | مترجم: عمر قادری موضوع: اسلام تعداد صفحات:  |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-22  |  بازدید: 385  |  دانلود: 311

188.84

813.92

 

بررسی موقعیت اسلام در عصر حاضر و پاسخ به شبهات تاریخی، سیاسی و اجتماعی پیرامون آن است. کتاب با بیان وظایف مسلمانان در روزگار امروز در قبال آیین حیاتبخش اسلام آغاز میشود و آنگاه، نقشههای غربِ استعماری برای حذف مسلمانان از صحنه سیاست جهانی، زمینهسازی برای نفوذ و قدرتگیری غرب گرایان و خاموشکردن اندیشه تشکیل دولت اسلامی در ذهن مسلمانان شرح میدهد. در ادامه، به بحث در باره دیدگاه اسلام نسبت به ملیگرایی و جنگ و صلح پرداخته و انگیزه فاتحان مسلمانان را از جنگهای آزادیبخش بیان میکند. نویسنده آنگاه با اشاره به آیات متعدد قرآن مجید و سخنان حکیمانه پیامبرِ خردمند اسلام، رویکرد دین را در مواجهه با ظلم و استبداد تشریح میکند. دیدگاه اسلام در باره سنتهای اجتماعی و چگونگی اجرای حدود اسلامی در عصر حاضر، از دیگر موضوعات کتاب است.

 

 

نصیحت و حکمت

  

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

عن قیس قال: «رأیت أبا بکر أخذا بطرف لسانه ویقول هذا الذی أوردنی الموارد».

قیس می‌گوید: «ابوبکر را در حالی دیدم که کناره‌ی زبانش را گرفته بود و می‌گفت: این، همان چیزی است که مرا به گناه و عذاب گرفتار می‌سازد». "صفة الصفوة" (2/253)‏.

 

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.