اسلام از دیدگاه عقل
اسلام از دیدگاه عقل نویسنده: عبدالرؤوف ریگی شفا | مترجم: تالیف موضوع: اسلام تعداد صفحات: 66 |  زبان: فارسی تاریخ انتشار: 2017-06-22  |  بازدید: 378  |  دانلود: 354

91.45

418.84

 

بررسی و نقد دیدگاههای الحادی حسگرایان (ماتریالیستها) و پاسخ به آنها و رفع شبهات از اسلام عزیز است. نویسنده در ابتدا با اشاره به حمله های فکری و فرهنگی بیخدایانِ غربی به اصول اندیشه و اعتقادات اسلامی و ضعف و تردید برخی مسلمانان در پاسخ به آنها، بنیانهای فکریِ ماتریالیسم را به بوته نقد کشیده و ضعف و اشتباهات آن را خاطر نشان میسازد. وی در بخش نخست کتاب، به شیوهای بدیع و با بهرهگیری از شگردها و منطق فکری ماتریالیسم، حقانیت و درستی تفکرات اسلامی را ثابت میکند. برخی از مطالب و موضوعات این بخش عبارتاند از: راههای شناخت حقایق، فرق میان بعید و محال اثبات وجود خدا، حدوث عالم و علم جدید، اصل سببیت و نقد فرضیة تکامل. در ادامه، حقیقت نبوت و نیاز به وجود پیامبر را به بحث میگذارد و در فصل بعد، موضوع معجزه و ماهیت و کیفیت آن را طرح میکند. راههای اثبات وجود فرشتگان و کیفیت و جزئیات معاد در فصل پایانی کتاب به بحث و بررسی گذاشته شده است

 

 

نصیحت و حکمت

عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فرمودند : «کل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة»

«هر بدعتي گمراهي است اگر چه مردم آنرا خوب ببينند». (دارمي آن را با سند صحيح روايت کرده است)

نظر سنجی

شما به کدام بخش سایت بیشتر مراجعه میکنید؟

      

گالری تصاویر
  • قرآن

    قرآن

  • حدیث

    حدیث

  • دعا

    دعا

Close

برای دریافت مطالب جدید سایت لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.