نهضت سوادآموزی ایران تعداد بی‌سوادانِ ده تا ۴۹ سال را یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد موضوع: اجتماعی تاریخ انتشار: 2015-11-24 | بازدید: 648

علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران، تعداد بی‌سوادانِ گروه سنی ده تا ۴۹ سال را در ایران، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با بیان اینکه، کسب درآمد، به مانعی برای تحصیل کودکان تبدیل شده است، گفت: «این افراد، در مناطق مرزی با قاچاق کالا و بنزین و در حاشیه شهرها با تکدی‌ یا جمع‌آوری و فروش ضایعات، درآمد کسب می‌کنند و این مانعِ حضور آنان در مدارس می‌شود».
سازمان نهضت سوادآموزی ایران، در سرشماری سال ۱۳۹۰، تعداد بی‌سوادانِ گروه سنی ده تا ۴۹ سال را در ایران، حدود سه و نیم میلیون نفر اعلام کرده بود

 

 

    منبع: اخبار جهان اسلام